Βιωματικό Σεμινάριο Νευροεπιστημών 2022-09-29T12:10:36+00:00

Ο ρόλος της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης στην ψυχική υγεία και τις ανθρώπινες σχέσεις

Βιωματικό σεμινάριο 6 ενοτήτων για ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, life coaches, ΗR managers και επαγγελματίες ψυχικής υγείας – ανθρώπινων σχέσεων

Ο ρόλος της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης στην
ψυχική υγεία και τις ανθρώπινες σχέσεις

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο βασισμένο στη γνώση των  νευροεπιστημών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε επαγγελματία του χώρου της ψυχικής υγείας που βοηθά στην κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου και ερμηνεύει με τεκμηριωμένο τρόπο πως και γιατί αλλάζει ο εγκέφαλος και η συμπεριφορά, μέσα από τις σχέσεις και ιδιαίτερα μέσα από τη θεραπευτική σχέση.

Γεφυρώνει τη θεωρητική πλευρά της ψυχολογίας με τις βιολογικές διεργασίες  που συμβαίνουν στον εγκέφαλο.

Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην τεκμηριωμένη πλέον σχέση ψυχικής και σωματικής υγείας.

Ο ρόλος της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης στην
ψυχική υγεία και τις ανθρώπινες σχέσεις

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές κάθε προσέγγισης, συμβούλους ψυχικής υγείας, Life & Business coaches, εκπαιδευτές γονέων, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές και συμβούλους Ανθρώπινου Δυναμικού και εκπαιδευομένους αυτών των ειδικοτήτων, όπως και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να τις ενσωματώσουν στην καθημερινή πρακτική.

Είναι ένας άλλος τρόπος να δει κανείς με τα μάτια της επιστήμης τον εγκέφαλο, το νου και το σώμα, και να καταλάβει βαθιά τους τρόπους που οι σχέσεις προσφέρουν τη δυνατότητα για θεραπευτική αλλαγή.

Οφέλη σεμιναρίου για συμμετέχοντες

Το  σεμινάριο αυτό έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες με στόχο:

 • Τη γνωριμία με την αρχιτεκτονική του εγκεφάλου και την κατανόηση της λειτουργίας του, που μας εισάγει στο σαγηνευτικό κόσμο της νευροεπιστήμης.
 • Τη βαθύτερη γνώση και ερμηνεία για το πώς και γιατί οι σχέσεις έχουν την δύναμη να αναδιαμορφώσουν τον εγκέφαλο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.
 • Την επιστημονική εξήγηση της διασύνδεσης εγκεφάλου και σώματος (ενσώματος εγκέφαλος) και τις σύγχρονες απόψεις για τη σχέση ψυχικής και σωματικής υγείας.
 • Να προσφέρει ιδέες για τον εμπλουτισμό της θεραπευτικής σχέσης με τους πελάτες.
 • Να διευρύνει την σκέψη και να εμπεδώσει την ασφάλεια της επιστημονικής γνώσης.
 • Να ενισχύσει να βελτιώσει και να εμπλουτίσει  την εργαλειοθήκη κάθε θεραπευτή/τριας, Coach, συμβούλου ψυχικής υγείας ή επαγγελματία που σχετίζεται με ανθρώπινο δυναμικό και ανθρώπινες σχέσεις.
 • Να διευρύνει την κλινική πρακτική και την καθημερινή εμπειρία σε κάθε μοντέλο θεραπείας και ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης.

Δομή σεμιναρίου

✓ Το σεμινάριο αποτελείται από 6 ενότητες + 1 bonus συνάντηση.

✓ Δίνεται η δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης ενοτήτων με ισχυρή επισήμανση ότι οι δυο πρώτες ενότητες παρέχουν βασικές και θεμελιώδεις γνώσεις που δίνουν την ευκολία για την παρακολούθηση των υπολοίπων ενοτήτων.

1η ενότητα, 14-15/1/2023 10.00-16.00
Περιγραφή και βασικές λειτουργίες νευρικού συστήματος και δομών του εγκεφάλου

2η ενότητα, 11-12/2/2023 10.00-16.00
Νευροδιαβιβαστές – Συνάψεις – Εθισμοί
Η Δύναμη της Νευροπλαστικότητας.
Μνήμη – Μάθηση – Προσοχή.
Κοινωνικός εγκέφαλος, Κατοπτρικοί νευρώνες, Ενσυναίσθηση

3η ενότητα, 11-12/3/2023 10.00-16.00
Stress, Τραύμα, Διαταραχή Mετατραυματικού Stress (PTSD), Άξονας Εντέρου Εγκεφάλου

4η ενότητα, 8-9/4/2023 10.00-16.00
Attachment (Πρόσδεση), πρώιμο τραύμα

5η ενότητα, 13-14/5/2023 10.00-16.00
Παιδική ηλικία – Εφηβεία – Ηγεσία

6η ενότητα, 10-11/6/2023 10.00-16.00
Ψυχοπαθολογία (Κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια, διαταραχές προσωπικότητας)

Βοnus συνάντηση, 24/6/2023
Αναστοχασμός και ανταλλαγή απόψεων

Ανάλυση ενοτήτων

1η ενότητα,
Περιγραφή και βασικές λειτουργίες νευρικού συστήματος και δομών του εγκεφάλου

 • Ποια η σημασία και σε τι μας βοηθά η γνώση του τρόπου λειτουργίας του νευρικού συστήματος στην κλινική πρακτική και θεραπεία;
 • Ποια η σημασία κάθε δομής του εγκεφάλου που σχετίζεται με την ψυχοθεραπεία στην ανάπτυξη και ωρίμανση του εαυτού και των σχέσεων;
 • Ξεκινώντας από τον νευρώνα καταλήγουμε στα νευρωνικά δίκτυα και από τον ενστικτώδη εγκέφαλο στις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες.
 • Ύπνος: Νευροβιολογία του ύπνου και η σημασία του για την ψυχική υγεία και την παραγωγικότητα
 • Κιρκάδιος ρυθμός (βιολογικό ρολόι) και η σημασία του για την ψυχική και σωματική υγεία
 • Τι είναι η διασύνδεση δομών του εγκεφάλου (ψυχική υγεία) και πως επιτυγχάνεται με τη θεραπεία.

2η ενότητα,
Νευροδιαβιβαστές – Συνάψεις – Εθισμοί
Η Δύναμη της Νευροπλαστικότητας, Μνήμη – Μάθηση – Προσοχή. Κοινωνικός εγκέφαλος, Κατοπτρικοί νευρώνες, Ενσυναίσθηση

2.1  Νευροδιαβιβαστές – Συνάψεις – Εθισμοί

 • Νευροδιαβιβαστές: η σχέση τους με την ψυχοθεραπεία και η σημασία τους στα συναισθήματα και στη συμπεριφορά
 • Συνάψεις εγκεφάλου/κοινωνική σύναψη
 • Εθισμοί: Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και ο ρόλος των νευροδιαβιβαστών.

 

2.2 Η δύναμη της νευροπλαστικότητας

 • Τι είναι νευροπλαστικότητα πως λειτουργεί και οδηγεί στην θεραπευτική αλλαγή;
 • Αποτελεί ένα παράθυρο ευκαιριών στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο?
 • Με ποιο τρόπο η εμπειρία αλλάζει τον εγκέφαλο;
 • Υπάρχουν κρίσιμες περίοδοι νευροπλαστικότητας;
 • Συνθήκες που ευνοούν την νευροπλαστικότητα στην θεραπεία και στην καθημερινότητα.
 • Νευροπλαστικότητα και τρίτη ηλικία.

 

2.3  Μνήμη / Μάθηση/ Προσοχή

 • Η σημασία της μνήμης στην θεραπεία.
 • Διαφορετικά συστήματα μνήμης και η σχέση τους με την θεραπεία.
 • Ποιες δομές του εγκεφάλου εμπλέκονται στην ενοποίηση και τον μετασχηματισμό της μνήμης.
 • Νέοι τρόποι μάθησης που υποστηρίζονται από την μελέτη των νευροεπιστημών.
 • Ποιος ο ρόλος της προσοχής στην ψυχοθεραπεία, την ψυχολογία και το coaching.
 • Οι διεργασίες του εγκεφάλου πίσω από την προσοχή
 • Πως η προσοχή επηρεάζει τις αποφάσεις μας;

2.4 Κοινωνικός εγκέφαλος /κατοπτρικοί νευρώνες /ενσυναίσθηση

 • Τι είναι οι κατοπτρικοί και οι von economo νευρώνες;
 • Ποια η σημασία τους στην θεραπεία;
 • Δομές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην ενσυναίσθηση και αποδεικνύουν την ανάγκη του εγκεφάλου για σύνδεση και σχέση
 • Καλλιεργείται η ενσυναίσθηση;

3η ενότητα,
Stress, Τραύμα, Διαταραχή Mετατραυματικού Stress (PTSD), Άξονας Εντέρου Εγκεφάλου

3.1 Stress

 • Νευροβιολογική ανάλυση και ερμηνεία του stress
 • Οξύ και χρόνιο stress/Δρόμοι εξέλιξης η αδιέξοδα;
 • Eustress-distress. Ποιες οι διαφορές και ποια η σχέση τους με την υγεία
 • Άγχος /stress. Ποια η διαφορά;
 • Υπάρχει επιστημονική απόδειξη για τις επιπτώσεις του stress στη λειτουργία του εγκεφάλου, το ανοσοποιητικό σύστημα και τη σωματική υγεία;
 • Τι είναι οξειδωτικό stress και ποια η σημασία του για την ψυχική και σωματική υγεία;
 • Αντίσταση στο stress / Ψυχική ανθεκτικότητα
 • Ο ρόλος του coaching στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η νευροβιολογική ερμηνεία.
 • Με ποιο τρόπο ο εγκέφαλος μας βοηθά να διαχειριστούμε το stress
 • Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν το στρεσσογόνο ερέθισμα είναι συντριπτικό και υπερβαίνει την ικανότητα αντιμετώπισης του ατόμου;

3.2 Τραύμα

 • Κατανόηση του ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
 • Ποιες δομές του εγκεφάλου εμπλέκονται στο τραύμα και ανάλυση της λειτουργίας τους.
 • Πως το τραύμα επηρεάζει τη χημεία, τη λειτουργία και την ανατομία του εγκεφάλου;
 • Συνέπειες του τραύματος στην ψυχική και σωματική υγεία.
 • Τραύμα και μνήμη. Ποια η σχέση τους;
 • Η σημασία της θεραπευτικής σχέσης και οι βιοχημικοί παράγοντες που βοηθούν στην θεραπεία του τραύματος.
 • Πως και γιατί το σώμα λέει την ιστορία του τραύματος;

3.3 Διαταραχή Μετατραυματικού Stress (PTSD)

 • Διαταραχή Mετατραυματικού Stress (PTSD): Πως εκδηλώνεται και γιατί;
 • Μηχανισμοί αποτύπωσης της τραυματικής εμπειρίας στον εγκέφαλο
 • Νευροβιολογική ερμηνεία, ο ρόλος των νευροδιαβιβαστών
 • Με ποιο τρόπο βοηθά η θεραπεία τον εγκέφαλο να επεξεργαστεί τον φόβο;

3.4 Άξονας εντέρου –εγκεφάλου και η σημασία του στην ψυχική και σωματική υγεία

 • Γιατί το έντερο ονομάζεται δεύτερος εγκέφαλος ;
 • Τι είναι και ποιος ο ρόλος του μικροβιώματος του εντέρου στην ψυχική υγεία;
 • Πως συνδέεται με τον εγκέφαλο, τα συναισθήματα, και  την συμπεριφορά?

4η ενότητα,
Attachment (Πρόσδεση), πρώιμο τραύμα

 • Δημιουργία του εγκεφάλου στην εμβρυική ζωή
 • Με ποιο τρόπο η ψυχολογία της μητέρας κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης επιδρά στον εγκέφαλο του εμβρύου;
 • Είναι σημαντική αυτή η περίοδος για την προσωπικότητα του ατόμου και γιατί;
 • Νευροβιολογική ερμηνεία για τον ρόλο του θηλασμού στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και στην διαδικασία πρόσδεσης/ο ρόλος των νευροδιαβιβαστών.
 • Δομές του εγκεφάλου που ωριμάζουν τα πρώτα χρόνια της ζωής και η σημασία τους στην διαμόρφωση της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας.
 • Ο ρόλος της άδηλης μνήμης στην εξέλιξη της προσωπικότητας και στην θεραπευτική σχέση
 • Γονίδια η περιβάλλον; Επιγενετικοί μηχανισμοί και η ερμηνεία πως οι πρώιμες εμπειρίες καθορίζουν την μοριακή δομή του εγκεφάλου του ενήλικα.
 • Τύποι πρόσδεσης (νευροβιολογική ανάλυση)
 • Ποια η σχέση και η σημασία τους  για τις σημαντικές σχέσεις της ενήλικης ζωής;
 • Πρώιμο τραύμα νευροβιολογικοί μηχανισμοί, ερμηνεία και οι επιπτώσεις του στην διαμόρφωση του εγκεφάλου και στην εξελισσόμενη προσωπικότητα.

5η ενότητα,
Παιδική ηλικία – Εφηβεία – Ηγεσία

5.1 Παιδική Ηλικία

 • Πως εξελίσσεται ο εγκέφαλος στην παιδική ηλικία?
 • Συναισθηματική, λεκτική, σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία και η επίδραση της στον εγκέφαλο ανάλογα με την ηλικία που συμβαίνει.
 • Πως η γνώση της λειτουργίας του εγκεφάλου βοηθά στην βελτίωση της σχέσης γονέα-παιδιού και καλλιεργεί την ενσυναίσθηση.
 • Πως και γιατί επηρεάζει τον γονεικό ρόλο η κατανόηση της δικής του ζωής? (νευροβιολογική ερμηνεία).
 • Γιατί είναι σημαντική η φροντίδα του γονέα για τον εαυτό του?
 • Το παιγνίδι και η σημασία του στην ανάπτυξη του παιδικού εγκεφάλου.
 • Βοηθά η γνώση της λειτουργίας του εγκεφάλου στην δόμηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών;
 • Πως χρησιμοποιώντας την γνώση των νευροεπιστημών τα παιδιά μαθαίνουν ευκολότερα και καλύτερα.
 • Χάος /ακαμψία ή διασυνδεμένος εγκέφαλος;
 • Ποιος ο ρόλος των γονέων στην διασύνδεση του εγκεφάλου;

5.2 Εφηβεία

 • Τι αλλαγές συμβαίνουν στον εγκέφαλο του εφήβου και πως τον επηρεάζουν. Τα οφέλη και οι προκλήσεις.
 • Ποιες είναι οι αναπτυξιακές ανάγκες αυτής της περιόδου και ποιος ο στόχος αυτών των αναγκών;
 • Γιατί η εφηβεία είναι η δεύτερη ευκαιρία για τον εγκέφαλο?
 • Γιατί η εφηβική ηλικία δημιουργεί συνθήκες για εθιστικές συμπεριφορές;
 • Βullying -εθισμός στο διαδίκτυο. Οι μάστιγες της εποχής. ο ρόλος των νευροδιαβιβαστών
 • Πως και γιατί η γνώση της λειτουργίας του εφηβικού εγκεφάλου βοηθά γονείς και εφήβους να καταλάβουν τις δυσκολίες και να αντικαταστήσουν την σύγκρουση με μια σχέση βαθιάς αλληλοκατανόησης .

5.3 Ηγεσία

 • Το stress της ηγεσίας
 • Δεξιότητες του νέου ηγέτη που στηρίζονται στη γνώση της λειτουργίας του εγκεφάλου.
 • Αποτελεσματική ηγεσία αξιοποιώντας εργαλεία του Coaching
 • Η δύναμη των ομαδικών σχέσεων και η διαχείριση τους στη διοίκηση οργανισμών. Το όραμα και η ηγεσία / ο ρόλος των νευροδιαβιβαστών.

6η ενότητα,
Ψυχοπαθολογία (Κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια, διαταραχές προσωπικότητας)

 • Ιδέοψυχαναγκαστική διαταραχή: Πότε οι σκέψεις γίνονται εμμονές, κυκλώματα του εγκεφάλου που δυσλειτουργούν.
 • Κατάθλιψη: Νευροβιολογική ερμηνεία
  Είναι η κατάθλιψη φλεγμονώδης νόσος;
  Νευροπλαστικότητα και κατάθλιψη, ποια η σχέση τους και πως δρουν τα αντικαταθλιπτικά;
 • Διπολική διαταραχή: Απορρύθμιση της λειτουργίας των νευροδιαβιβαστών που οδηγούν σε έλλειμμα προσοχής, εκτελεστικής λειτουργίας και συναισθηματικής επεξεργασίας
 • Σχιζοφρένεια: Αλλαγές σε δομές του εγκεφάλου που εμπλέκονται και ο ρόλος των νευροδιαβιβαστών που οδηγούν σε διαταραχές αντίληψης της πραγματικότητας.
 • Διαταραχές προσωπικότητας (οριακή, ναρκισσιστική ιστριονική, αντικοινωνική, dark personality, πλασματική διαταραχή)
 • Νευροβιολογική ανάλυση και ερμηνεία αυτών.
 • Πόσο και που επιδρούν τα γονίδια;
 • Υπάρχει συσχέτιση με το παιδικό τραύμα;

Bonus συνάντηση,
Με αναστοχασμό και ανταλλαγή απόψεων των συμμετεχόντων καθώς και αξιοποίηση της εμπειρίας από την ενσωμάτωση αυτής της γνώσης στην καθημερινή πρακτική με παρουσίαση περιστατικών, συζήτησης και ανάλυσης αυτών από την ματιά των νευροεπιστημών.

Εισηγητές

Παυλίδου Βέτα MD .PCA.ECP.

 • Ιατρός / Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Σύμβουλος PCA/ University of Strathclyde Glasgow U.K
 • Ψυχοθεραπεύτρια/ Μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας
 • Εισηγήτρια σεμιναρίων σε κολλέγια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς
veta photo

Νίκος Πέτικας

 • Πιστοποιημένος Life & Business Coach
 • Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching
 • Πιστοποιημένος στο Νευρογλωσσικό προγραμματισμό σε επίπεδο Master
 • Ανώτερος Σύμβουλος και μέλος του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Nikos Petikas ICF 238

Τρόπος διεξαγωγής

 • Θα διεξαχθεί διαδικτυακά και μετά την εγγραφή στο σεμινάριο και με την αντίστοιχη κατάθεση θα σταλθεί το link σύνδεσης.
 • Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος προκειμένου να ευοδωθεί η όσο το δυνατόν πιο ζωντανή αλληλεπίδραση και η συμμετοχή όλων με απορίες, ανταλλαγές απόψεων και προβληματισμούς.
 • Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 100 ευρώ κάθε μήνα και η πληρωμή γίνεται με τραπεζική κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
Τράπεζας Πειραιώς;
GR1401712760006276142042301
Δικαιούχος λογαριασμού:
Νίκος Πέτικας

Σημαντικό: Αναγράψτε στην αιτιολογία το όνομα σας και «Σεμιν νευρ»

Early Bird: Για προεγγραφή μέχρι 1/11/2022 με εφάπαξ πληρωμή και για τις 6 ενότητες δίνεται έκπτωση 20%.

Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής και για τις 6 ενότητες, από 2/11/2022 έως και 2/12/2022 (και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις) δίνεται έκπτωση 10%.

Διαδικασία εγγραφής:

Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR1401712760006276142042301, αναγράφοντας στην αιτιολογία το όνομα σας και «Σεμιν νευρ»

Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης (θέμα: Σεμινάριο νευροπιστημών – ψυχικής υγείας) στο info@wowing.gr
Θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό email

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σε σχέση με το σεμινάριο, μπορείτε να στείλετε email στο vetapav@gmail.com ή να καλέσετε στο 6944597144.